Styrelsen

Riktnummer 0176, om ej annat anges


Bengt Ericsson Ordf. kassör infoansvar = 0706-938877
Mats Sigvardsson Sekreterare 073-516 25 55
Kurt-Åke Mattsson ¤ ledare Tekniska komm. 0706-522676
PeO Davidsson # led fest. 0708-463305 22 32 22
Joakim Höök ¤ 070-261 40 10
Sven-Erik Lindgren ¤ mobil 070-556 60 93, 0175-600 56
Ulf Zetterström # 0702-722244
Anton Persson ¤ --
Pär Lundin ¤ 23 60 04
Nils-Gunnar Bergström ¤ 073-024 90 55
Stefan Ericsson ¤ 070-5705803
Karl Ove 'Kalle' Öhman ¤ 076-113 44 66
Åke Lundin ¤mobil 073-6793531 0176-580 38
Michael Hagström v.ordf äv tekn komm 0705-109653
X Arne Gillberg adjungerad 0706-178502
X Nils-Gunnar Carlsson adj. 0706-523163 0176-57379
X Lars Hellquist adj + fotograf 070-6824444
==Protokoll finns under ==> =Ordf.har ordet
X= adjungerad kalllas till styrelsemöte
X (Axel Pettersson) avliden 15.2.2023
Kicki Jansson ordf valberedning 0705-375921
Carl Wahlgren Adjungerad 130 85
Ulrika Sandqvist revisor 070-3099235
Lena Sandqvist fest och admin

¤
ledamot i tekniska kommittén
#
ledamot i kommittén för fest och nöje
=
informationsansvarig
trans