Klubbens syfte

Syftet med klubben återfinns i våra stadgar.

Där lyder:
§2: Klubben skall befrämja intressen hos medlemmarna att bevara gamla fina motorredskap, främst jordbrukstraktorer, till kommande generationer samt följa upp dess historik med bilder, ritningar och annan dokumentation. Klubben skall utföra räddningsaktioner för att rädda från skrotdöden. Klubben kan om majoritet finnes köpa dess objekt och delar till klubben och där renoveras i klubbens regi. Klubben skall tillvara ta traktorernas jämte ägarnas intressen och bidra till att lösa gemensamma problem, ordna visningar, tävlingar, familjeträffar och tekniska diskussionsmöten.

§3: Klubben skall även ha uppsökande verksamhet med målsättning att inregistrera så många veteranredskap som möjligt vilka uppfyller kraven på medlemskap.

§8:trans Minst två träffar skall anordnas, en under sommar/höst med veteranredskap och en under vintern i samband med årsmötet.

Klubben ska också göra en katalog över de fordon som finns registrerade i klubben.