Ordförande har ordet

2021-05-01, Vårcrusing 2021
Nytt datum. Ny tid för samling vid Färsna.
Lördag 15 maj 2021. Samling Färsna gård tidigare än vanligt - kl 09.00 (noll-nio-noll-noll)- med avfärd kl 09.20. Framme vid gården (utflyktsmålet) kl 10 (klockan tio).

Utflyktsmål: En av Sveriges modernaste mjölkgårdar - Finngarne gård. Jörgen Eriksson. Gården har nära 300 mjölkkor. Kanske lika många ungdjur. En robot som sköter utgödsling. Fyra robotar som mjölkar korna. En stor satsning, som ligger i tiden. Förr i världen - första hälften av 1900-talet fanns mjölkkor på varje bondgård. Antalet varierade från 3-4 kor till kanske 30-40 på de större gårdarna. I vår närhet finns strax norr om Norrtälje två större mjölkgårdar, Billinge i Roslagsbro och Finngare i Estuna. På Väddö finns några mjölkgårdar. Detta besök är endast för medlemmar med anhöriga, vänner och sponsorer i Veterantraktorklubben. Under fliken *Aktuellt* #Vår-cruising 2021# finns förteckning över anmälda. Anmälan är ett måste.

Tidigare brev från ordförande trans