Ordförande har ordet

2023-05-07, Carl Wahlgren, har avlidit
Dödsfall.

CARL WAHLGREN, 88 ÅR avled den 5 maj 2023
(meddelat från dottern, Karin).

En av Traktorklubbens trogna och mångåriga medlemmar har avlidit.

Carl var - tillsammans med sin bror Esbjörn Wahlgren - de sista lantbrukarna vid släktgården Färsna.

Carl har betytt oerhört mycket för V-Traktorklubbens utveckling. Leden med våra äldre kämpar blir tunnare för varje år. Rune Nyberg, Esbjörn Wahlgren, Kjell Sandqvist, Lars-Eric Sandqvist, Rune Sanfridsson, Rolf Jägenstedt och Axel Pettersson är några i raden av betydelsefulla medlemmar, som lagt grunden till dagens omfattande verksamhet.

Under de år Carl bodde kvar vid sin gård, hade vi i Traktorklubben mycket att tacka honom för. Huset där han bodde kallas än idag (2023) för ”Kalles hus”.

Carl bodde under många år kvar vid gården Färsna - även efter att jordbruket upphörde år 1998 med tillhörande auktion.

Med tiden försämrades hälsan och det blev flytt till äldreboendet Birgittagården i Rimbo. Efter några år där, blev det flytt till Attendo - Balders Både, vid Färsna. Så sent som midsommarafton förra året – 2022 – hade vi besök av Carl vid midsommarfirandet.

Det finns flera anledningar att V-Traktorklubben uppmärksammar hans bortgång.

Text: Bengt Ericsson, ordförande Veterantraktorklubben Norrtelje

Tidigare brev från ordförande trans