Bild

Färsna gård

Uppdat. 30 juni 2023.

På bilden ses infarten från Dalbyvägen till det nya utställningsfältet där vi har våra utställningar, så även 2023, V-traktorn´s dag den 12 augusti. Bilden tagen från Dalbyvägen dit man kommer via Baldersgatan.

Veterantraktorklubben Norrtelje har sitt huvudsäte vid Färsna gård strax norr om Norrtälje stad (ca 2 km från centrum). Gården ägs av Norrtälje kommun och sköts av Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Vid denna fina gård hyr vi den gamla logen där vi under tak har plats för omkring 25 traktorer och andra jordbruksföremål. 6 juli 2019 invigde vi en ny byggnad - innehåller verkstad och en ny, fin utställningshall. På åkrarna runt gården har vi våra uppvisningar och andra körningar. Gården är ett uppskattat utflyktsmål. Vid gården finns bl a Färsna 4H med sin verksamhet. 4H har djur av skilda slag. Hästar, kor, får, getter, grisar, kaniner och höns. Öppettider och visningar finns på deras hemsida. Vid gården finns en affischtavla. Varje förening ansvarar för sin egen marknadsföring.

Färdväg

Med bil när vi har utställning: Bästa vägen är via Knutby Torg och Baldersgatan/Dalbyvägen. DEN 12 AUG 2023 => Ni som kommer motorvägen E18, väg 276 eller väg 76 norrifrån - kör Västra vägen. Vid rondellen - kör mot #VÄTÖ# fram till trafikljus vid Baldersgatan - där vänster Baldersgata norrut (Lidl-butik finns i denna korsning). Även bussar och större lastbilar bör köra denna väg. Välkommen! Frågor: ring 0706-938877.

Färdväg - ÖVRIGA DAGAR ÅRET RUNT. Övriga dagar när du besöker Färsna kör man den gamla vanliga vägen, d v s från väg 76 där traktorn står vid vägkanten året om, en Fordson, Höglundare från 1950. - Men kör inte den vägen på vår utställningsdag - läs stycket ovan -Färdväg- från början igen.

2023 - lörd 12 aug - Kolla hemsidan! Traktorklubbens stora, årliga utställning - kl 11-16 äger rum på fältet öster om gården. Körväg med bil via Baldersgatan/Dalbyvägen. Enklare infart och mycket mindre trafik vid hemkörning. Stor parkeringsplats. Nära utställningen.

Med buss

Buss 651 kör från Busstation till Färsna.

Med cykel - till fots

Banvallen från Knutby Torg, efter ca 300 m höger in på gamla, fina gång- och körvägen till Färsna gård. Även Baldersgatan har gång- och cykelväg.