Bild

Färsna gård

Uppdat. 6 augusti 2022.

På bilden ses infarten från Dalbyvägen till det nya utställningsfältet där vi har våra utställningar, så även 2022, den 13 augusti. Bilden tagen från Dalbyvägen dit man kommer via Baldersgatan. (OBS! Coronatider - kan bli inställt). Håll därför regelbunden koll här på hemsidan! www.veterantraktorklubben.nu -

Veterantraktorklubben Norrtelje har sitt huvudsäte vid Färsna gård strax norr om Norrtälje stad. Gården ägs av Norrtälje kommun och sköts av Norrtälje Naturvårdsstiftelse. Vid denna fina gård hyr vi den gamla logen där vi under tak har plats för omkring 25 traktorer och andra jordbruksföremål. 6 juli 2019 invigde vi en ny byggnad - innehåller verkstad och en utställningsdel. På åkrarna runt gården har vi våra uppvisningar och andra körningar. Gården är ett uppskattat utflyktsmål. Vid gården finns Färsna 4H med sin verksamhet. Här finns en del djur av skilda slag. Hästar, kor, får, getter, grisar, kaniner och höns. Öppettider och visningar finns på deras hemsida. Vid gården finns en affischtavla. Varje förening ansvarar för sin egen marknadsföring.

Färdväg

Med bil när vi har utställning: Bästa vägen är via Knutby Torg och Baldersgatan/Dalbyvägen. DEN 13 AUG 2022 => Ni som kommer motorvägen E18, väg 276 eller väg 76 norrifrån - kör Västra vägen. Vid rondellen med skylt #VÄTÖ# kör mot Vätö fram till första trafikljus vid Baldersgatan (Lidl finns i denna korsning). Även bussar och större lastbilar kan köra denna väg. Välkommen! Frågor: ring 0706-938877.

ÖVRIGA DAGAR ÅRET RUNT. Övriga dagar när du besöker Färsna kör man den gamla vanliga vägen, d v s från väg 76 där traktorn står vid vägkanten året om, en Fordson, Höglundare från 1950. - Men kör inte den vägen på vår utställningsdag - läs stycket ovan -Färdväg- från början igen.

2022 - lörd 13 aug - Kolla hemsidan! Traktorklubbens stora, årliga utställning - kl 11-16 äger rum på fältet öster om gården. Kör helst via Baldersgatan/Dalbyvägen. Enklare infart och mycket mindre trafik vid hemkörning.

Med buss

Buss 651 kör från Busstation till Färsna.

Med cykel - till fots

Banvallen från Knutby Torg, efter ca 300 m höger in på gamla, fina gång- och körvägen till Färsna gård. Även Baldersgatan har gång- och cykelväg.