Ordförande har ordet - Arkiv

2013-11-05, 31 okt 2013, Minnesanteckningar; X-tra styrelsemöteMinnesanteckningar vid extrainkallat möte med
Veterantraktorklubben den 31 oktober 2013.

Plats: huvudbyggnaden Färsna gård.

ANLEDNING: Framtidsfrågor; Mark, vägar och byggnader vid Färsna.


16 st styrelsemedlemmar var närvarande.


*Klubbens ekonomi är bra, vid dagens datum fanns det xxxxx kr på våra konton i Roslagens Sparbank.
*Bengt informerade att kommunen avser att avsätta medel för ombyggnad av ladugården.


*Vi behöver fundera vad vi vill med Färsna, en framtidsgrupp bör utses.
Framtidsgruppen som även ska behandla vägfrågor består av följande personer:


Åke Lundin sammankallande
Putte Lindgren
Michael Hagström
Calle Wahlgren
Arne Gillberg


*Bengt informerade att 57 personer anmält sig till planeringsmötet i Lohärad den 16 november.


* Avslutar mötet med stort tack till Michael och Arne som fixat kvällens kaffe.


Antecknat; Mats Sigvardsson, sekr.

» Senaste brevet från ordförande