Ordförande har ordet - Arkiv

2009-03-29, KORT FRÅN ÅRSMÖTET

Tre nya namn i styrelsen. Vår trogne styrelseledamot Kent Björklund vill lämna sitt uppdrag p g a tidsbrist. Årsmötet bestämde samtidigt att utöka antalet ledamöter med två personer. Därför gjordes tre val.

1. Michael Hagström, Ekeby, Roslagsbro.
2. Kurt-Åke Musse Mattsson, Massum, Väddö
3. Jan Norén, Ortala, Väddö


Alla tre med stort kunnande och intresse av motorhistoria. Dom kan också renovera och bevara historiska intressanta fordon. Med dessa tre har styrelsen fått en rejäl förstärkning.

Övriga punkter klubbades på sedvanligt sätt. Ekonomin är under kontroll även om år 2008 var fyllt av utgifter och investeringar. Vi har ett varulager bestående av klubbens tröjor, mössor/kepsar och medlemsmatriklar till ett uppskattat värde av runt 40 000 kr - om vi lyckas sälja till normal prisnivå.

-År 2009 innehåller många spännande programinslag. Läs mer under *Program*.

Vill du ta del av två bilder från årmötet går du till *Hänt med bild*.

Vi ser fram emot ett intressant nytt verksamhetsår.

» Senaste brevet från ordförande