Hänt med bild

2018-06-28, Grunden vid nybygget 2018-06-28

(2018-06-28). Ulf Zetterström har varit byggledare för grundarbetena med schakt, sprängning, bortforsling av sprängsten och nytt singel. Nu är grunden i stort sett klar och grundbalkar m m kan placeras ut. Byggsatsen har ett så högt pris att vi inte kan avropa förrän vi får klartecken från kommunen med det utlovade stöd-beloppet. (Vi bygger på annan ägares mark = Norrtälje kommun). Mer info framöver.

FOTOGRAF. Ulf Zetterström. Bilden är klickbar.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans