Hänt med bild

2018-03-18, Ulrika Sandqvist får hedersutmärkelsen 2018 (avser 2017)

Vid årsmötet den 17 mars 2018 fick Ulrika Sandqvist hederut-märkelsen. Blommor, applåder, diplom och en traktor-modell, en Fordson monterad och iordningställd av Lars Hellquist. FOTON . bilderna är klickbara: Ulrika mottar priset av Bengt Ericsson, ordförande. Bild 2: Arne Gillberg förbereder med att hissa klubbens flagga vid rest Bergstugan i Norrtälje. Arne hälsar Mona och Ulf Wåhlin välkomna.

MOTIV TILL PRISET.

För goda insatser under många år tilldelas
2017-års utmärkelse Ulrika Sandqvist, Söder-Nånö

MOTIV

Alla klubbar och föreningar behöver förebilder som stimulerar andra söka sig till föreningar. Du har visat att både kvinnor och män, unga och äldre har glädje och nöje av att tillhöra vår Traktorklubb. I din samling hemma vid gården i Söder-Nånö, finns flera unika fordon.

Priset får du genom många års gott ambassadörsskap för föreningen, vårdat och visat fordonen i skilda sammanhang. Därigenom stärks också klubbens anseende. Lars-Eric och du jobbade tillsammans. Vi värdesätter att du fortsätter i samma goda anda.
Tack för många års gott arbete.

Norrtälje den 17 mars 2018
VETERANRAKTORKLUBBEN NORRTELJE
Bengt Ericsson, ordförande

(vid årsmötet 2018-03-17 på rest.
Bergstugan Norrtälje)

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans