Hänt med bild

2017-03-26, Årsmötet 25 mars 2017

Ett händelserikt årsmöte - 25 mars kl 15-20 på rest Kärleksudden Norrtälje. Klubben fortsätter utvecklas på ett positivt sätt. Ett är att antalet betalande medlemmar fortsätter öka. Idag runt 400 personer. Till årsmötet kom nära 60 personer. God mat, god stämning. Ordning på verksamhet och ekonomi. Två medlemmar i Styrelsen har lämnat - Kjell Sandqvist och Jan Norén. Nyval Stefan Ericsson, Söder Nånö (foto). Ulf Zetterström fick motta 2016-års utmärkelse för Goda insatser. Michael Blum underhöll med ett bejublat inslag #Knäpp upp# - Martin Ljung, Povel Ramel och Hasse Alfredsson.
----
En större fråga vid årsmötet var den rivna ladugården vid Färsna som vi hyrde - där vi förvarande redskap och mindre traktorer. Lars Hellquist redogjorde för bakgrund och nuläge. Det som hänt har tvingat oss att skaffa ett lagertält i avvaktan på ny maskinhall med verkstad. Fråga som diskuterade var: -Ska klubben uppta banklån och bygga ny hall i egen regi? -Ska vi vänta på att kommunen kommer mer förslag på maskinhall? Under alla förhållande är vi helt beroende på fastighetsägaren - Norrtälje kommun. Samtal pågår i god anda - men tiden besvärar oss som vill få ordning på våra traktorer och redskap. Färsna är ett omtyckt besöksmål. Då är vårt Traktormuseet en av flera viktiga komponenter.
FOTO (klickbara): Övre: översikt del av lokalen - årsmötet. I bakgrunden ses kvällens underhållare, Michael Blum. (ca 60 deltog)- Undre: Stefan Ericsson, ny i styrelsen, Ulf Zetterström visar priset - För goda insatser.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans