Hänt med bild

2016-10-01, 27 september 2016, Kjell Sandqvist avliden

Kjell Sandqvist har avlidit.
- - -
Begravning äger rum i Estuna kyrka fred 28 okt kl 13.30. Annons planeras införd i Norrtelje Tidning och Dagens Nyheter fred 7 oktober. Eftersamling på rest Cullinär (Lv3) Norrtälje. Anmäl eftersamling till Väddö Begravningsbyrå.
- - -

Nyss fyllda 72 år - den 22 september. En av Traktorklubbens verkliga stöttepelare har lämnat oss. Sorg och saknad tynger dessa dagar. Vi som lärt oss livets alla skiften vill också tacka för allt som Kjell gjort.

Det började med att Kjell gav sin bror Lars-Eric en traktor på födelsedagen - 40 år den 16 juni 1982. Det är startpunkten för Veterantraktorklubben Norrtelje. Den 21 januari 1984 tog Kjell och Lars-Eric initiativet till ett möte med syfte att på alla sätt rädda veterantraktorer från skrotning. Klubben bildades och har sedan dess fått en strålande utveckling. Till detta bidrar bröderna Lars-Eric och Kjell i högsta grad. De har båda på var sin gård skaffat ansenliga samlingar av fordon. Veterantraktorer, lastbilar och mycket annat. Klubben har över 350 medlemmar. Räknar man ihop allt som dessa har räddat under åren uppgår antalet fordon till över 500. Till detta hör också redskap. Vi kan räkna oss till en av Sveriges största och äldsta Veterantraktorklubbar.

Vid Färsna gård finns klubbens museum. Där finns många spår av Kjells mångsidiga hjälpsamhet. Ett exempel; Kjell har förbättrat vägen från gården till skogen. För oss i Traktorklubben heter denna väg #Kjells väg#.

Vi i Traktorklubben saknar Kjell. I dessa dagar går våra tankar till Solveig och sönerna Rikard och Robert. / Bengt Ericsson, ordförande
- - -
Foto 1: Mister Gulf - Kjell Sandqvist (2008). Foto 2: Lars-Eric och Kjell vid klubbens 25-årsjubileum 1989. Plats Färsna gård - den gård där familjen Sandqvist bodde åren runt 1940.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans