Hänt med bild

2015-12-24, 24 dec Flygfyren och COOP

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
Dålig försäljning av Julkärvar i år. Snöfria år är inte kärvarna lika populära som år med snö. Tack Johnny Mattsson och bröderna Mats och Boren för att ni hjälpte oss Traktorklubben att sälja. (Överblivna kärvar är återhämtade och placerade på logen. De kanske kan användas vid Traktordagen i sommar den 6 aug - vid tröskningen).

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans