Hänt med bild

2015-04-21, 21 april Ladugården rivs

Det är med blandade känslor man ser gamla byggnader rivas. Ladugården vid Färsna var illa underhållen och omöjlig att rädda från rivning. Nu är den jämnad med marken och nästa steg är att gjuta platta för den nya byggnaden som blir vår utställningslokal. Våra traktorer på logen är skyddade från damm genom en utmärkt fin skyddsplast. Mer info efterhand som det händer något nytt.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans