Hänt med bild

2015-01-25, 24 jan. Is Ludden

I bästa tänkbara väder tog vi upp is från sjön Ludden. Hållfastheten har kontrollerats vid flera tillfällen. Strandnära översvämningar med svag is fixades med en bred landgång. Virket lånat av Daniel Ericsson i N-Nånö. Fjärde året som vi lägger is i isstack vid Färsna. Nu har vi snitsen inne. Isen åker upp ur sjön på sedvanligt och gammalt vis. I år med en stor och intresserad publik. 50 varma korvar tog slut i ett nafs. Christina Ericsson grillande, Kalle Öhman körde vår motordrivna sågmaskin, Mister Isman. med Chevamotor från 1926. Nils-Gunnar Carlsson berättade om issågen. Vi hjälptes åt att såga och plocka upp ur isvaken. Kalle Wahlgren, Åke Lundin, Arne Gillberg och Bengt Ericsson assisterade med sina traktorer. Isstacken öster om gården väntade på isblocken (bild på Startsidan). Efter fika i café Tupplidret blev det avlastning. Mer is kommer att hämtas senare i vinter. Sågspån fick vi hämta hos Calmängs såg i Norr-Nånö. Lasse Andersson hade med sig traktor med stor lastskopa. Simon Andersson körde traktor med vagn med sågspån, drygt 10 m3. Tack alla som hjälpte till med förberedelser och issågning. Vår mästerfotograf Lars Hellquist fanns på sjön med sin utrustning. En av Sveriges främsta fotografer, Roine Karlsson, tog många bilder till ett kommande nummer av deras fenomenala tidning, Magasin Skärgård.
Foto: Övre, Kalle Öhman kör med issågen, Isman.
Undre: Simon Andersson vid kärran med 10 m3 sågspån.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans