Hänt med bild

2013-11-17, 16 nov Planeringsmöte.

Runt 50 medlemmar kom till Planerings-dagen som ägde rum i Lohärad och Norrtelje Brenneri. Richard och Kristina Jansson tog emot och berättade om sin verksamhet - drycker - från äpple till flaska. Vi fick god mat och dryck på bordet.


Syfte med mötet var att blick framåt in på vårt 30-åriga jubileum 2014. Mat och dryck och sju arbetsgrupper gav strålande resultat. Inför hela mötet redovisade gruppledarna sina resultat. Det som händer nu är att gruppledarna har en egen träff och skriver ihop sina förslag såsom Utställningsområdet vid Färsna gård, program vid traktordagen 9 aug 2014, vår- och höst-Crusing, trivselresa ut i Europa, årsmötet den 17 maj m m. Förslagen ska sedan föreläggas styrelsen för beslut.


Slutsats: Lyckat möte på alla sätt.
Bilder: Övre, Kristina Jansson visar anläggningen. Undre, Richard Jansson till höger hälsar oss välkomna. Inger och Åke Lundin till vänster. Mellan dom ses Ulf Wåhlin och Lennart Eriksson.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans