Hänt med bild

2013-10-18, 2013-10-18 BM 10, Björkö.

Nu finns BM10:an i våra samlingar vid Museet på Färsna gård. Lennart Eriksson och Bengt Ericsson fick en givande förmiddag. Traktor och vagn. Bilder. Vagnen är vi erbjudna att köpa för en symbolisk summa. Mer info kommer senare när vi fått traktorns historik. Eftersom vi inte har någon BM10:a i museet är detta tillskott extra värdefullt. Det är ett renoveringsobjekt av första klass - d v s det finns mycket att göra. Bl a är motorblocket sprucket. Men vi hoppas få den i kördugligt skick. Tid och pengar..../ Bengt E, 18 okt 2013.


UPPE: BM10:an är färdig för lastning. Fr v Lennart Eriksson, Curt Egerot och Lena Sköld. På bilden saknas några som hjälpte till med lastningen; Mats Egerot och Tobias Wighus. NERE: Lennart E besiktar. Vagnen vi är erbjudna att köpa. Trevlig kärra med bra flak. Däcken är slut nya (begagnade) kan kosta en del. Måste hämtas med lastbil. Pris: ? förslag kommer innan vi ev hämtar. /BE

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans