Hänt med bild

2013-10-09, Färsna gårds utbyggnad - besök hos kommunen.FÖRST AV ALLT - DE HAND-LINGAR SOM BIFOGAS I BILDER ÄR UTKAST = SKISSER. Bilderna är klickbara och får inte spridas utanför vår klubb Det kommer att bli ändringar - vilka vet vi inte. Vägdragningar måste ses över. Vi i vår klubb kan vara med och påverka en del om vi yttrar oss över kommande detaljplaner. Den 21 okt har vi nytt möte. Se nedan.


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


8 okt hade vi i Traktorklubben tid hos planeringsavdelningen på kommunen. Det blev ett mycket bra möte. Två trevliga, unga kvinnor tog emot Michael Hagström och mig. Vi fick lägga fram våra önskemål och även ta del av deras synpunkter. Dom två ingår i en planeringsgrupp som sedan lägger förslag till sina chefer och därefter går ärenden upp till den politiska ledningen. Måndag den 21 okt har vi i vår klubben fått en ny tid hos kommunen och denna gång träffar vi den politiska ledningen och några av kommunens högsta tjänstemän. Vid det mötet finns även några repr. från American Cars Show (Yankee Club) och Twin Club (motorcyklarna). Från vår klubb deltar följande: Rolf Jägenstedt, Lennart Eriksson, Michael Hagström och Bengt E. Reserver: Åke Lundin och Pär Lundin. Förhoppningsvis kan vi bli tre pers.


NÄR DU LÄSER BIFOGADE TVÅ PLANRITNINGAR MÅSTE DESSA SES SOM SKISSER! Viktigt.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans