Hänt med bild

2013-09-27, Axel Petterson, kärra

Axel Pettersson har skänkt en fin hästkärra till klubben. Kärran användes till tunga körningar, sten, dynga o d. Den behöver nya skaklar. Du som har björkbrädor och vill skänka till klubben - ring. Mats-Åke Eriksson (snickare) har lovat tillverka nya skaklar. Brädan bör vara kvistfri och vara ca 60-70 mm tjock. Den ska figursågas på bandsåg e.dyl. Hjulen är fina och ska skyddas från vatten. Utomhus är inte bra.
PS. Kärran måste in under tak vilken dag som helst.
Tack Axel Pettersson.
-inskr. Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans