Hänt med bild

2013-04-13, Sven-Inge Lund modeller.

SVEN-INGE LUND
- - - - - - - -
Bilden är klickbar!
- - - - - - - -
Fakta kring de tre objekten med början från höger
1.A-C modell B 1938-39 Byggsats ca:600 kr.Traktorn är kopplad till 7 fots Aktiv självbindare. Nedlagd arbetstid: Forska fram ritningar.
Omräkning till skala 1:32-Färdiställa bygget 50-60 tim.Ingen prislapp

2 BM 20 1947-ca: 1951.Byggsats ca 700 kr. Traktorn är kopplad till 5 fots bogs Munkelltröska. Nedlagd arbetstid: Ritningar
-Omräkning till skala 1:32- Färdiställa bygget 50-60 tim. Ingen prislapp

3 Aktiv bogserad 5 fots tröska.Tilverkningsåren 1950-ca -55. Nedlagd
arbetstid:Ritningar-Omräkning till skala 1:32. Färdiställd byggtid ca: 50-60 tim

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans