Hänt med bild

2013-01-20, *Isläget Ludden 20 jan*.BILDERNA ÄR KLICKBARA.


Övre bilden; Bengt E skottar bort snölagret på ca 80 kvm.


Nedre bilden: Platsen där vi tar is ligger direkt nedanför Fågeltornet vid gång- och cykelvägen - parkera vid Vattenverket. Vi sågar väldigt nära strandlinjen (10 meter) på grund vatten.


Bättre kan det inte bli. Tjock is. Idag har jag alltså skottat bort snö på en yta ca 6 x 14 meter. Så....nu ligger isen under bar himmel och fryser till ytterligare. När jag provborrade för en vecka sedan var isen 29 cm tjock (samma plats där jag skottat idag). ISENS TROLIGA UTVECKLING: När vi sågar lörd 26 jan kl 11 har den vuxit till sig - ===> 35 cm?


Förra året återgav jag uppgifter om isens bärkraft hämtat ur *Almanacka för alla* år 1900.
Läs och njut - samtidigt som stor försiktighet alltid måste iakttas:
4 cm is bär en karl.
10,5 cm is bära häst och karl (kavalleri)
13 cm is bära en kanon (omkr. 2 000 kg)
20 cm is bära artilleri
47 cm is bära ett järnvägståg

VAR FÖRSIKTIG: isar måste alltid kontrolleras så att inga ut- eller avlopp, åmynning, *vindbrunnar*, strömmar o dyl finns där du befinner dig.
-inskr 20 jan 2013/ Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans