Hänt med bild

2012-06-20, Färsna, 20 juni 2012

Idag, 20 juni, var en stor dag för oss i Klubben.
Arne Gillberg och Lennart Eriksson har hämtat fina föremål hos familjen Järnebeck på Svartnö. Bl a en gödselspridare helt i trä, med 4 hjul, hästdragen från början (ingen bild). Från Hallsta Pappersbruk har vi fått en hel del äldre föremål, brandsläckarutrustning. Nu är dessa på plats. Dessa gåvor (från Hallstavik) har vi fått tillsammans med Pythagoras Vänförening. Vår styrelse tar upp ärendet vid nästa styrelsemöte.
Övre bilden: Brandspruta på 4 hjul. Unik.
Undre bilden: Kjell Sandqvist lastar av.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans