Hänt med bild

2012-01-15, Isupptagning

Upptagning av is var en stor grej förr i världen. En viktig del i över-levnaden. Isen gjorde livet litet trevligare att leva. Men det allra viktigaste var att matvaror inte skadades och blev otjänliga att äta. Is användes också till att kyla mjölk.

Klicka på bilderna så blir dom större. ÖVRE BILDEN:
Till vänster står hästen framför vagnen lastad med isblock. En karl står och håller i upptagningsprylen (=två långa slanor parallellet ihopsatta med två krokar i ändan, där ligger isblocket. Till höger ses två karlar varav en sågar med issåg, precis som vi ska göra på lördag den 21 jan kl 12 på sjön Ludden. För att hantera isblocken behövs också s k iskrokar. Vi räknar med att våra medlemmar som har sådana hemma tar med dem till Ludden.

Undre bilden.Sist men inte minst; vi ska också såga is med vår motordrivna issåg som fixats till av vår medlem Nils-Gunnar Carlsson. På bilden körs sågen på sjön Lommaren i trakten av Lommarbadet - året är omkring 1950. Han som håller i spakarna heter Nils Bolin. Hans dotter är med i klubben - Svea Ohlsson, gift med Bengt Ohlsson.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans