Hänt med bild

2011-12-01, Isstack 2012

I början av 1900-talet hade de flesta bondgårdar en isstack, upplagd som en pyramid av noggrant sammanfogade isblock. Isen hämtades från närmaste vattendrag eller sjö. Isblocken drogs för hand upp på en kälke med iskrokar. Det var många dagars hårt arbete för att forsla hem isen till gården med hästen som dragare.
Isstacken placerades inte var som helst på gården. Det gällde att lägga den på skuggsidan, från min fädernegård minns jag att den var placerad under några av gården vårdträd - under några askar med tätt bladverk.
Väl hemma på gården travades blocken samman för att därefter täckas med sågspån.
Vad använde man isen till? När våren och värmen kom så gällde det bl a att kyla den spenvarma mjölken. Mjölken silades ner i mjölkflaskan som stod i bassängen med vatten som kyldes ner av isen. Isen hämtades från isstacken, på så sätt att man tog bort spån, använde en vanlig yxa och högg bort lämpliga bitar från isen, sedan återfyllde man noga med spån. Detta upprepades varje dag under den varma årstiden. I månadsskiftet aug-sept hade isstacken sjunkit ihop till en spånhög som samlades in för att återanvändas nästa vinter med nytillförda sågspån.
Någon is till punschen var det inte fråga om, detta är före kylskåpens och frysboxarnas tid. Det fanns också isskåp där isen placerades i isskåpets övre del. I skåpet förvarades matvaror i behov av kylning, d v s samma som dagens kylskåp.
På nätet har jag hittat en isstack som var ca 4 x 4 m och drygt 1 m hög, som var täckt med ett isoleringslager av sågspån. Ur denna grävde man fram isblock a´ ca 50 x 50 cm med tjocklek varierande från vinter till vinter (ca 20-30 cm tjocka), som jag sköljde av från sågspån och med yxa högg sönder till mindre bitar.

Vad ska vi i Veterantraktorklubben göra?

Jo, vi ska fixa till en isstack i vinter. Kalle Wahlgren leder arbetet och till sin hjälp tar han Lars Andersson med grävmaskin. Vår planerade isstack blir 4x4 meter och kläs med brädor mot jord och så ska vi skaffa sågspån – riktig sågspån. Det går inte med kutterspån eller annat med grövre material. Klubben har en motordriven issåg. Den ska vi köra med på någon närliggande sjö. Isen bör vara 12-15 cm tjock. Vi har också en gammal hederlig issåg - handdriven. Iskrokar finns och sedan gäller det att frakta hem isen och stacka den. Hemma på gården i Nånö finns ett riktigt isskåp. Det ska visas upp vid sommarens V-traktordag den 11 aug. Då tar vi fram isblocken och kyler drycker och annat.
-------------
ÖVRE BILDEN: Motordriven issåg. Den ska vi försöka använda vid upptagning av isen. Nils-Gunnar Carlsson (bild) har renoverat issågen.
UNDRE BILDEN: Isstack, brädklädd och sågspån, ca 4 x 4 meter; ca 0,5 meter under jord.
-------------
Frågor: Ring Bengt E 0706-938877.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans