Hänt med bild

2011-11-02, Färsna 2 november

ÖVRE BILDEN: Sivert Edlund och Nils-Gunnar Bergström räfsar på en av inägorna som vi fått uppdraget att sköta vid Färsna.
UNDRE BILDEN: Arbete på åkern med att skydda våra värdefulla, gamla redskap för vinter och snö. Sivert Edlund och Mats-Åke Eriksson diskuterar.
------------------------------------

Elva medlemmar kom till Färsna och hjälpte till med att lyfta upp på lastpallar och i den container vid fått via Ulf Zetterström. Nu står allt på lastpallar (upp från marken) och de gamla fina hästvagnarna fick plats i containern.

Dagen började i café Tupplidret. Där berättade Maria Ericsson om Lona-projektet som innehåller ett delprojekt *Folkets ängar*. I det har vår klubb blivit inbjuden att delta. Mer info framöver. Idag har vi slagit bort tistel och röjt ris runt två små åkrar. För detta jobb får vi litet betalt - inte för arbetstiden men väl för kostnader vi har.

Det blir mer info framöver. Styrelsen kommer att diskutera detta förslag till uppdrag. Uppdraget är påbörjat vilket vi fått från Norrtälje naturvårdsstiftelse, Maria Ericsson.

Tack alla som ställde upp. Tack Mats-Åke E som kom med BM-Terriern+slåtteraggregat, Acke P körde ända från Röksta i Roslagsbro med sin frontlastare, som stor nytta. Tack alla övriga: Nicke C, Rune S, Sivert E, Pär L, Arne G, Nisse Bergström, Nils Pettersson, Åke Lundin som bl a körde röjsågen. Jag var också med; Bengt E.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans