Hänt med bild

2009-07-17, DIESEL OCH BENSIN

Vår tur men otur för den som tankade en dieselbuss med bensin.

(BILDER: Övre bilden faten lastas på släp av Mats-Åke och Lennart. Undre bilden: Faten tas in på logen vid Färsna med hjälp av Kjell Sandqvist. Lennart och Mats-Åke biträder. Foto: Bengt Ericsson.)

Genom kontakter, som vår medlem Mats-Åke Erikssons har, fick vår klubb möjlighet att helt gratis hämta 407 liter bränsle i Stockholm. 107 liter bensin + ca 300 liter diesel blandat och klart. Denna blandning är på väg att kunna fungera som fotogen. Medlemmar hos oss kommer att erbjudas köpa soppa till ett just pris, ännu ej bestämt. (se nedan).

Vår medlem i Sigtuna, Lars Hellquist i Sigtuna rekommenderar följande blandning för att komma nära fotogenens goda effekter (OBS! den blandning han föreslår passar hans traktor): 25% diesel och 75% bensin med en tillsats av blyersättning samt en deciliter 2-taktsolja till full tank =(ca 40 liter) Läs mer i vårt klubb-blad Okt 2006 sista sidan. Lars har kört sin Volvo T31 på den blandningen under flera år och traktor går bra och mår bra, enligt Lars. Det är mycket viktigt att du själv finner den rätta blandningen. Med Lars H:s blandning med rätt mycket bensin så startar trakorn lätt. Vid korta körningar passar den blandningen bra. Om du ska köra mycket (och länge) med varm motor så kan en rekommendation vara att du blandar i mer diesel. Kanske 30% bensin och 70% diesel. Men som sagt - prova dig fram. Mer info kommer framöver när vi fått in flera erfarenhetsbevis från våra medlemmar.

SLUTSATS:
Nu finns soppan (26% bensin/74% diesel) i fat på logen vid Färsna. Styrelsen kommer att bestämma priset vid kommande möte. Men priset för medlemmar kommer säkert att ligga under 8 kr litern - kan det vara ett lagom pris? Sedan får du själv pytsa i mer bensin beroende på den mängd soppa det handlar om och (VIKTIGT) så att blandningen blir rätt för just ditt fordon.

INTRESSANT INFORMATION
I mitten av 1980-talet upphörde försäljningen av motorfotogen. Svenska BP AB rekommenderade då en blandning; 55-60% regularbensin och 45-40% eldningsfotogen. Oktantalet för en sådan blandning beräknas ligga mellan 65-70 RON och över 52 RON. -inskr 17.7.09 - justerad text 18.7 Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans