Hänt med bild

2008-03-09, Verksamhetsplan år 2008.

Verksamhetsplan år 2008.
-Foto 1: när klubbens medlemmar får ge sitt objekt ett antal timmar blir resultat så här fint: Nils Gunnar Bergström med Oliver 25.
Foto 2 - nedan: Torbjörn Eklund, Sara Wickström och Sven Fredriksson. Skickliga underhållare vid årsmötet, även med dansmusik.-

2008 är klubbens 25:a verksamhetsår. Klubbens verksamhet fortsätter att utvecklas i den takt styrelse och årsmötet gett som inriktning. Verksamheten vid Färsna gård fortsätter enligt plan. För oss är Färsna en värdefull samlingsplats som vi gärna fortsätter att bygga upp till ett attraktivt utflyktsmål. Där finns nu planer på att bygga en ny maskinhall i vilket vår klubb kan beredas ett utrymme. Det kan användas i första hand till våra maskiner och redskap för att kunna inreda logen till ett attraktivare museum. Vi vill medverka till att aktiverar vår verksamhet vid gården i takt med övriga. Det gör bl a genom att fler aktiviteter görs tillsammans med Färsna 4H. Styrelsen har utsett ledamöter till gårdsrådet vid Färsna. Dessa är Lars-Eric Sandqvist och Bengt Ericsson. Tillsammans med Färsna 4H kommer vi också att finnas representerade i en skrift som ges ut av Turistbyrån och Kultur- och Fritid i kommunen; foldern heter Hembygd i Roslagen. I den finns vårt program för år 2008.

I klubben finns en teknisk kommitté och en kommitté för fest och sammankomster. Sammankallande är Sven-Inge Lundh resp PeO Davidsson. Det finns även andra arbetsgrupper: mössor, tröjer m m Ulrika Sandqvist och Kicki Jägenstedt. Sponsorgrupp och en som arbetar med Medlemsmatrikeln.

Styrelsen har också bestämt att ha bestämda tider för arbetsdagar vid Färsna. Det kan vara sådant som att hålla snyggt på logen men också att planera inför sommarens händelser vid Färsna. Tiderna kommer att anslås på vår hemsida och även annonseras i Norrtelje Tidning under Förenings-Nytt. Styrelsens förslag är första måndagen i varje ny månad. Klockslag bestämmer vi senare. Det är alltid kul om fler är där samtidigt. Då blir jobbet trevligare att genomföra.

Medlemsblad
Styrelsen föreslår att ge ut 2-3 medlemsblad även för år 2008. Varje utgåva av bladet inkl porto kostar runt 4 000 – 5 000 kr. Vi anser det vara väl använda pengar för att hålla kontakt med medlemmarna. Även om vi har vår hemsida så anser vi att den aldrig kan fylla behovet av info till medlemmar. Därför föreslår vi att även under 2008 tillhandahålla vårt medlemsblad. Budgeteras med 14 000 kr.

Aktiviteter - planerade händelser:
• Årsmöte lörd 8 mars kl 18.00 – i Brehmerska gården i Malsta
• Veteranträffarna för Old-timer vid Färsna gård fortsätter med fem onsdagar under maj-aug månad. 7 maj, 4 juni, 2 juli, 16 juli och 6 augusti. Medlemmar får informationen gm medlemsblad och via hemsidan. Förra året hade vi fyra träffar.
• FRÅGA: Ska vi planera för en ny utlandsresa till Tyskland/Frankrike? Att genomföras 2009.
• Årets jubileumsutställning: lörd 16 aug kl 11-16 uppvisning vid Färsna – i år med både dragracing - och traktorpulling (hela programmet kommer att finnas i sep trycksak)
• Besöka Viksta traktormuseum samt Uppsala stad där vi äter middag. Gemensam bussresa.
• FRÅGA: Finns intresse att göra en resa till Helsingfors under 2-3 dagar? Silja/Tallink eller Viking. Om resan blir av får vi inte missa Zetor-restaurangen. Klubben har flera goda guider.
• Under september månad blir det utflykt till Roslagsbro och Billinge. Vår medlem Björn Linusson har inbjudit oss. Avfärd från Färsna kl 11.00. Körvägar i skog och mark. Dag är bestämd till lörd 6 sept.

Läs också om våra händelser i medlemsblad och på hemsidan –
www. veterantraktorklubben . nu


» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans