Hänt med bild

2008-03-09, 2007 ÅRS VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

Veterantraktorklubben Norrtelje
(BILD: i 25 å har vi räddat från skrotdöden),

Verksamhets- och styrelseberättelse för år 2007.
Styrelse: ordf Bengt Ericsson, vice ordf Kent Björklund, kassör Pär Lundin, sekr Mats Sigvardsson. Ledamöter: Kjell Sandqvist Sven-Erik Lindgren, Lars-Eric Sandqvist, Rune Sanfridsson, Nils-Gunnar Carlsson, Carl Wahlgren, Nils-Gunnar Bergström, Rolf Jägenstedt, Sven-Inge Lundh, P O Davidsson, Ulf Zetterström och Karl-Ove Öhman. Revisor: Christina Ericsson och rev.ersättare Ulrika Sandqvist.
Valberedning: Olov Carlsson och Christina Ericsson. Ersättare Hans Jansson.
Hedersledamöter: Öye Serrander, Agneta Björklund och Lars Björklund.
Året som gått
2007 är vårt 24 verksamhetsår. Vi lägger ett händelserikt år bakom oss. En resa till Tyskland i början av juli blir oförglömlig för resenärerna. 21 medlemmar deltog. Uppvisning den 18 aug i strålande solsken. Mycket folk under de fem timmar uppvisningen pågick. Bland deltagande ekipage kan nämnas Anders Wärn från Enköping som kom med 10 traktorer. Urban Sondell kom med sin unika råoljemotor Krimo. Veterantraktordragracing genomfördes för andra året och lika populärt. På kvällen efterfest som heter duga – i år med kräftor i stora lass från Mauds Catering. Var och en betalade för sig. Levande musik av The Limericks Light.
Under året har några medlemmar lämnat klubben medan andra tillkommit. Det är helt normalt. Antalet medlemmar fortsätter öka – drygt 300 stycken (290), 224 adresser (193).
Årsmöte 2007 hölls lördagen den 31 mars i Brehmerska gården med drygt 50 personer närvarande. Underhållning med magdansöser från när och fjärran. Fina lotterier sålde slut. Underhållning och frågesport.
Händelser i korthet
Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten. Därtill kommer ett antal arbetsmöten med våra kommittéer; tekniska kommittén och festkommittén. Kommittéernas ledamöter har bl a besiktat objekt som personer erbjudit oss. Det har gjorts flera ”räddningsresor”. Vi har tacksam tagit emot en del gåvor (maskiner) bl a från Enehed Vantunge, Finsta/Skederid en såmaskin.

• Under året har två medlemsblad skickats till medlemmarna.
• 31 mars Årsmöte Brehmerska gården, förhandlingar, information, underhållning, mat och bildvisning.
• 4-10 juli utlandsresa till Tyskland med bl a besök i Volkswagens fabrik i Wolfsburg och en träff med Veterantraktorklubb i Tyskland. 21 pers deltog.
• 18 aug vår tjugotredje visning. Även denna gång vid Färsna gård i strålande solsken. Veterantraktordragracing nytt för året. Mycket populärt. Vår visning lockade en stor publik, ca 2 500. Mängder av traktorer kom från när och fjärran. Från Enköping kom ett ekipage – med basen Anders Wärn - med tio traktorer lastade på en lastbil med släp! Urban Sondell från Mälaröarna kom med sin fina råoljemotor Krimo. Veteranbilar av skilda slag fanns på plats. Veteranmopeder och motorcyklar deltog. Ovanligt många filmade och tog bilder vilka vi fått till klubben. Tidningen Traktor och Roslagen Runt skrev om arrangemanget.
• 22 sept veterantraktorer kör på väg. Vi samlades vid Färsna 12.00 och körde till Roslagsbro. Vår medlem Michael Hagström i Ekeby tog emot oss. Vi körde på trevliga skogs- och ägovägar. Flera traktorer anslöt efter vägen. Ett 20-tal traktorer som mest. I Ekeby blev vi bjudna på kaffe och varm korv. Några var med för första gången; bl a Sivert Edlund i Grävsta och Pär Lundin med nyinköpt Ferguson (ägs av hustrun Ulla-Britt). En trevlig utflykt i bra väder.
• Hemsidan har fått en rejäl genomgång. Det har kostat en del pengar men är värt varje krona eftersom en hemsida är ett måste nu för tiden. Den uppdateras regelbundet. Antalet besökare ökar. www. veterantraktorklubben.nu

Arbetet med att färdigställa byggnader och annan verksamhet vid Färsna gård fortsätter och vår klubb deltar i en lämplig omfattning. Under året har Lars-Eric Sandqvist och Bengt Ericsson deltagit i det sk Färsna Gårdsråd. Bl a diskuteras att uppföra en maskinhall vid gården. Vi förhandlar om att hyra viss del av denna ev byggnad.
Ekonomin
Ekonomin är ordnad. Klubbens inventarier finns i förteckning. Ekonomisk rapport och inventarieförteckning finns separat.
Tack
Styrelsen framför sitt tack till medlemmar och andra som ställt upp för klubben i olika sammanhang. Ett särskilt tack till företag som gav oss stöd på olika sätt vid visningen den 18 augusti.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans