Hänt med bild

2007-11-23, FÄRSNA GÅRDSRÅD

Vid Färsna gård finns ett gårdsråd vars uppgift är att samordna och informera om verksamheter vid gården. Rådet leds av Norrtälje kommun med representant från ledningskontoret, Magnus Bergström. Vid mötet den 21 nov deltog representanter från Naturskyddsföreningen, Norrtälje Naturvårdsfond, Kultur- och fritidsförvaltningen, Färsna 4H, Veterantraktorklubben, Färsna gård och Skogsstyrelsen.
Syftet med Gårdsrådet är att dryfta gemensamma frågor och sprida information om pågående och planerad verksamhet. Flera intressanta frågor diskuterades; bl a planerad verksamhet i gårdens mangårdsbyggnad, ev byggande av maskinhall och programverksamhet för år 2008.

BILDER: 1. Den tillfälliga vägen ska bort våren 2008. Kan materialet användas till grund för maskinhall?
2. Färsna gård får hyresgäster våren 2008.

-inskrivet den 23.11.07 av Bengt E, klubbens repr i Färsna gårdsråd.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans