Hänt med bild

2023-05-07, Carl Wahlgren, 88 år avlidit 5 maj 2023

2023-05-07, Carl Wahlgren, har avlidit

CARL WAHLGREN, 88 ÅR avled den 5 maj 2023
(meddelat från dottern, Karin).
En av Traktorklubbens trogna och mångåriga medlemmar har avlidit.
Carl var - tillsammans med sin bror Esbjörn Wahlgren - de sista lantbrukarna vid släktgården Färsna.
Carl har betytt oerhört mycket för V-Traktorklubbens utveckling. Leden med våra äldre kämpar blir tunnare för varje år. Rune Nyberg, Esbjörn Wahlgren, Kjell Sandqvist, Lars-Eric Sandqvist, Rune Sanfridsson, Rolf Jägenstedt och Axel Pettersson är några i raden av betydelsefulla medlemmar, som lagt grunden till dagens omfattande verksamhet.
Under de år Carl bodde kvar vid sin gård, hade vi i Traktorklubben mycket att tacka honom för. Huset där han bodde kallas än idag (2023) för ”Kalles hus”.
Carl bodde under många år kvar vid gården Färsna - även efter att jordbruket upphörde år 1998 med tillhörande auktion.
Med tiden försämrades hälsan och det blev flytt till äldreboendet Birgittagården i Rimbo. Efter några år där, blev det flytt till Attendo - Balders Både, vid Färsna. Så sent som midsommarafton förra året – 2022 – hade vi besök av Carl vid midsommarfirandet.
Det finns flera anledningar att V-Traktorklubben uppmärksammar hans bortgång.

Text: Bengt Ericsson, ordförande Veterantraktorklubben Norrtelje

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inlägget



trans