Hänt med bild

2023-09-17, Redskap, städa, överlåta, sälja eller skrota

12 sept 2023. Området runt vårt lagertält på åkern ska städas och på sikt ska tältet bort = säljas. Våra redskap blir då samlad i stolpladan och vid vårt nybygge. Detta är en process som kräver stort mått av omdöme.

Det som nu sker är att vi ställer fram alla redskap. Det mesta ska vi självfallet behålla. Men det finns dubbletter och några redskap är i dåligt skick.

ERBJUDANDE:
Kom till Färsna och ta en titt på de redskap vi avser avyttra. Det som vi i Traktorklubben inte anser att vi ska behålla kanske du eller annan i klubben kan ha intresse av. Tisdagar mellan kl 9-14 finns vi vi gården. Men du kan självfallet komma vid annan tidpunkt och sedan meddela om något kan vara av intresse för din egen del.
Ring gärna till oss i styrelsen om du har frågor.
Mvh Bengt Ericsson, 0706-938877.

FOTO: Några av redskapen vid tältet. Det finns fler. Det mesta ska vi behålla. En del vill vi avyttra. Fotograf:Ulf Zetterström.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans