Hänt med bild

2023-07-13, Thomas Sving m kör - 12.7.23

Andra onsdan i juli med Thomas Sving och delar ur kören Länna-Riala kyrkokör. Underhållning började utomhus med körsång och allsång. Fortsatte sedan inne i Caféet där vi också fick höra en sång framförd av Linda Ljungehed. En fin kväll med ett 30-tal V-fordon.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans