Hänt med bild

2023-05-20, 20.5.2023 Åland - frimärke och V-traktorer

Landskapet Åland (Finland) har givit ut en serie frimärken med motiv av Veterantraktorer. Det visar på kunskap om intressanta kulturvärden. Vi blev uppmärksammade av Eva och Hans Landberg, Norrtälje, som besökt Åland. Vi kanske kan se fram emot svenska frimärken med V-traktorer och andra kulturhistoriska intressanta föremål. Bild från Åländsk reklam. /Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans