Hänt med bild

2023-04-25, Vägen till Färsna hyvlas 24.4.2023

Lars-Åke Johansson, Rådmansö Schakt, kör väghyveln. Traktorklubben har tagit på sig uppdraget att sköta vägen under ett antal månader till nytt avtal blir tecknat. /Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans