Hänt med bild

2022-12-16, Lyft Färsna 12 dec 2022

Måndag 12 dec 2022 bistod Traktorklubben med ett tungt jobb - tillsammans med Hallsta Schakt och deras jättekran. En bod flyttades från Caféet och till närheten av Kalles hus. Ungefär 100 meter - men....ändå ett mindre hus (arbetsbod). Ulf Zetterström och Kent Björklund från oss körde transporten. Mer info när vi ses framöver. /Bengt E. (fotograf Ulf Z)

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans