Hänt med bild

2021-09-27, 25 sept 2021 - Trivseldag Färsna m FUB

En härlig dag med glada och tacksamma besökare. FUB, föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning hade en trivseldag på Färsna. Michael Blum underhåll med sång och musik. Thomas Sving med dragspel. Allt kunde genomföras i bästa tänkbara väder. Tävlingar, hästskokastning, tipspromenad, lotteri, grillad korv, gott fika i Gårdscaféet vid Färsna. Traktor och vagn ut i naturen - med Thomas Sving och dragspelsmusik.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans