Hänt med bild

2007-07-20, MOTORFOTOGEN FINNS

Klubben har kommit över ett mindre parti äkta motorfotogen. Syftet med köpet är att vi kan tillhandahålla detta drivmedel till våra medlemmar. Priset per liter till medlemmar är 12 kr. Betalning görs till klubbens plusgirokonto 424 84 29-5. Tanken med inköpet är att medlemmarna med fotogendrivna traktorer ska kunna köra dessa på rätt soppa vid uppvisningar o d.

Fotogenfatens innehåll är provat på följande sätt: Karl Wahlgren och Bengt E har gått igenom alla fyra faten. Två innehöll gammal bensin med tillsammans ca 40 liter. Övriga två innehåller Motorfotogen. Bengt E har kört sin Allis Chalmers på den inköpta soppan. Det gick strålande bra och doften av fotogen spred sig kring traktorn.

Fotogen kan beställas genom Bengt Ericsson och Karl Wahlgren.

Foto: Karl Wahlgren, Kurt-Åke Mattson och Lennart Eriksson lastar faten med fotogen.

20.7.07 - Bengt Ericsson

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans