Hänt med bild

2021-06-08, 7 juni nedskräpning vägen till Färsna och Vattenverket

7 juni 2021. Vem och vilka är det som kastar skräp i vår fina natur? Vem ska städa efter lortgrisar?
Veterantraktorklubben Norrtelje känner ansvar för vägen till Färsna. Men vår roll är inte att städa efter grisar. Vi sköter vägbanan och klipper gräset i vägkanten. /Bengt E ordf

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans