Hänt med bild

2021-03-31, 30 mars 2021 - Nya sladden provad

30 mars 2021 körde vi med nya sladden för första gången. Resultat Utmärkt. Nästa steg blir lätt harvning.

Ur Jordbrukslära 1933;
-Efter höstplöjning…
Man använder därtill rätpinnharvar med tyngden avpassad efter jordens hårdhet. Det är synnerligen viktigt att ej försumma tiden för denna överharvning, utan man måste angripa jorden i det ögonblick den tillräckligt uttorkat. Som förut nämnt kan en sladdning göras något tidigare än en harvning, men sladdningen bör efterföljas av en harvning för att uppluckra de kvarlämnade ränderna.
Genom att i god tid företaga denna harvning blir denna på ett helt annat sätt verksam än om de fördröjes endast någon dag. //BE
----------
Två foton (KLICKA PÅ BILDEN = FÖRSTORAS):
a) söder om gården - traktor med sladd
b) Innan första sladdning - sladden får ett varv med tjära + balsamtepentin (=Roslagsmahogny). Material-trävirket från Hans Andersson, Södertjära. Tillverkad=byggd av Magnus Nyström, snickare och medlem i Traktorklubben.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans