Hänt med bild

2021-03-22, 24 mars 2021 - Stolpar till stolpladan

22 mars; Stefan Ericsson har hämtat stolpar (två bilder) till nya ladan. Finns nu vid Färsna gård. Onsdag, den 24 mars, blev det påfyllning med stolpar, som Stefan hämtade i Södertjära med Hans Andersson som god kontaktperson.

Ulf Z är vår projektledare för stolpladan. Ulf har beräknat behovet av stolpar till 39 stycken (3x13). Vi har ca 50 stolpar att välja bland.

Nu väntar vi på bygglov, som hanteras av Norrtälje NaturCentrum.

------------
Övre bilden: Stolparna från Lohärad, ca 20 st.
Undre bilden: Alla stolpar - ca 50 st. Nu med påfyllningen från Södertjära - vilka stolpar ligger närmast kameran.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans