Hänt med bild

2021-01-21, Tre hästar och en självbindare

Ett gammalt foto kan vara trevligt att titta på så här mitt i vintern.

Självbindaren blev vanlig under första hälften av 1900-talet. Den avlöste självavläggaren. Bilden visar en Krupp med haspel (vingar). Det fanns även en annan metod för matning - Stavhaspel som var bättre vid liggsäd. En självbindare är tung att dra även för tre hästar. Därför blev traktorn välkommen som dragare. Skördetröskorna blev vanliga i våra trakter i slutet av 1950-talet. Självbindare tillverkades ända fram till 1960-talet.
FOTO med traktorn, BM 35 drar Traktorklubbens självbindare med Bengt Ericsson på bindaren. Nils-Gunnar Bergström kör. Augusti 2020. Fotograf: Britt Sandgren.
/Slut - Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans