Hänt med bild

2020-12-12, Ulf Z kör kross

I veckan som gått - tisdag 8 dec - körde Ulf Zetterström åtta lass med kross. Grundläggning till vår kommande stolplada vid Färsna. Material och Dumperhyra till lågt pris. Rådmansö Schakt och Solveig Sandqvist är våra bästa kompisar. Ulf Z körde massor från sprängning och kross vid Vingelebacke. Två foton. //Inlagt Bengt E

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans