Hänt med bild

2020-09-09, Litet tröskverk sept 2020

Den 4 sept 2020 hämtade vi en unik gåva i Syninge/Lohärad. Ett mindre tröskverk förmedlat gm AB Norrtälje Järn & Kol. SMÅBRUKARE - TRÖSKVERK. Tröskverket användes för ca 15 år sedan och har stått inomhus. Det finns en del att göra, bl a att skaffa nya remmar. Verket passar bra på vårt museum - med fungerande redskap. Vinterjobb. MÅL = Tröskning nästa år.
TVÅ FOTON:
1. Ewa Maatson och hennes syster skänker verket. Bengt E tackar och tar emot.
2. Verket på väg ut ur logen i Syninge. Lennart Kylén, Anders Andersson, Nils-Gunnar Bergström, Arne Gillberg och Bengt E deltar i #räddningen#. Alternativet hade varit bränning. (Inne på logen skymtar en person i ljusblått - Britt Sandgren, Söder-Nånö.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans