Hänt med bild

2020-09-04, Snöras 2 sept 2020

Nybygget vid Färsna gård har fått Snörasskydd monterat på taket. Samma färg som takplåten. Jobbet utfört av Norrtälje Plåtslageri, Svanberga, Estuna. Vi valde att montera skyddet över hela byggnadens längd - d v s ca 30 meter. Se foto - del av byggnaden. (Klickbart).

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans