Hänt med bild

2019-10-17, Gamla bilden nr 2.

GAMLA BILDEN nr 2. EPA-traktor - när den användes som EPA-traktor. Sven Wiktorsson, Haggård med EPA och 4-hjulig gummihjulsvagn. År? Troligen början av 1950-talet. Bilden är tagen i Haggård by där vi i förgrunden till vänster - ser en vit byggnad. Här bodde Moses och Sigrid Carlsson. Pojken som står kan vara Hans Johansson. Bilden har jag fått från dottern Marianne. Samma bild läggs också ut på vår Facebooksida. Den kommer även att finnas i den bok som är under framställning av Estuna Bygdegårdsförening - En bok om Estuna - förr och nu.

Du som har trevliga bilder från förr - skicka bilden till bengt14203@telia.com. så lägger jag ut den här på hemsidan.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inlägget



trans