Hänt med bild

2019-07-07, 6 juli 2019 - invigningen av Nya byggnaden

I bästa tänkbara väder, allt med bygget var i toppskick, alla beställningar funkade, mat och dryck från Per Ekbergs Catering (Lipperts eftertr), Jazzgruppen med Per Zethelius på plats. Invigningstal av ordföranden för Roslagens Sparbanks stiftelser, Kurt Lodenius. Kurt höll ett trevligt och innehållsrikt tal. Kurt berättade att han i-och-med denna vår bestämt att slut i sin roll som ordförande. Därmed kanske denna invigning blir en avslutning för hans del - efter många år inom Stiftelserna på Sparbanken. Vi har mycket att tacka honom för. Han berättade vidare att Sparbankens Stiftelse beviljat oss (Traktorklubben) 50 000 kr till inköp av verktyg och annan utrustning till vår verkstad.

Kurt betonade vikten av att föra kulturarvet vidare till kommande generationer - jordbrukets historia är många intresserade av. Han tog också upp Färsna gård och åren efter att kommunen förvärvade egendomen 1970/71. Med Traktorklubbens nya museibyggnad med egen verkstad blir Färsna ännu attraktivare som besöksmål. Kurt förklarade Nybygget invigt genom att dra bort ett skynke från en Tack-tavla med goda samarbetspartner. Mässingsskyltar med namn fanns monterade på en fin ekplanka som Kurt-Åke Mattsson Massum, tillverkat.

Efter Kurts tal gav Anders Olander, kommunalråd Norrtälje kommun, sin och kommunledningens syn på föreningslivets viktiga roll och på detta vårt Nybygge. I berömmande ordalag beskrev han varför detta sätt att engagera föreningar inom föreningslivet bör kunna bli något att ta efter. Han nämnde också att kommunledningen jobbar för att stora delar av Färsna gårds egendom ska få skyddsstatus som kommunalt naturreservat.

Dagen började med att det serverades en god lunchbox från Per Ekberg. En jazzgrupp under ledning av Per Zethelius underhöll med gamla godingar.

Du som vill se fler bilder och har tillgång till vår Facebooksida - ta en titt där. Tack till alla i vår förening som medverkat i detta omfattande bygge. Tack. //Bengt E
FOTO 1; Kurt Lodenius håller invigningstal
FOTO 2; Lena och Ulrika står under skylten som visar att museet är öppet att ta emot besökare.

» Tillbaka

Hänt med bild - Arkivet | Senaste inläggettrans